Бюджет 2013: Ще направи атрактивно, финансирането на соларни проекти в Индия, каза FICCI

Бюджет 2013: Ще направи атрактивно, финансирането на соларни проекти в Индия, каза FICCI

Ню Делхи: С цел подобряване на изпълнението на проекти за слънчева енергия в страната, "FICCI слънчева енергия" са поискали правителството да предприеме мерки в бюджета за 2013 г., за да направят финансирането по-привлекателено за разработчиците.


FICCI подчерта, че слънчевата енергетика трябва да бъде подкрепена чрез лихвена субсидия по заеми, които биха могли да се възползват чрез Националния Фонд „Чиста енергия”. В допълнение към това слънчевия енергиен сектор трябва да има достъп до дългосрочни Външно-търговски заеми (ECBs) при намалени ставки.

В момента индустрията плаща около 5%, за да хеджира валутния риск в резултат на допълнителна тежест върху разходите на проекта. Правителство и банковия сектор трябва да работят за разработването на решения за хеджиране.

Освен това, на сектора за възобновяеми енергийни източници трябва да бъде даден приоритетен статут за сектора на кредитиране и насърчаване както на свързани към електрическата мрежа, така и за проектите извън мрежата. FICCI също така заяви, че правителството трябва да гарантира сигурността на плащане на сектора за слънчева енергия.