Озвучителна техника

Музикалният инструмент е устройство, специално създадено или пригодено да произвежда музикални тонове необходими за възпроизвеждането на музика. Принципно всеки предмет, който произвежда някакъв звук може да бъде пригоден и използван като музикален инструмент.- директен внос.