Общи условия

 

Закон за защита на потребителите:

 

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нов, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

 1. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 • стойността на потребителската стока, ако нямате липса на несъответствие;

 • значимостта на несъответствието;

 • възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

чл. 113 (1) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2011г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

 1. (Предишна ал.1-ДВ, бр.18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

 2. (Предишна ал. 2, изм.-ДВ, бр. 18 от 2011г.) След изтичането на срока по ал.2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

 3. (Предишна ал. 3-ДВ, бр.18 от 2011г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедитиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

 4. (Предишна ал. 4 -ДВ, бр.18 от 2011г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114 (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1 разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2 намаляване на цената.

 1. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

 2. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

  Чл.115(1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

 • Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

 • Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

 

Сервиз: Р. България гр. София бул. Рожен 31 СБ Илиянци МАГ 4010

Телефон за вързка: 02/91-77-673

359-888-330-680

 

Всеки клиент, съгласил се да ползува услугите на elektronikabg.com, автоматично се съгласява с общите условия на сайта, а именно:

 • Общи условия:

Настоящите общи условия регламентират отношенията между “Ф-Х-БРАДЕР” ООД и лицата ползващи онлайн магазина находящ се на www.elektronikabg.com.

Означения:

“НИЕ”, “Ф-Х-БРАДЕР”, “ДРУЖЕСТВОТО” означава “Ф-Х-БРАДЕР” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София 1220, Бул. Рожен № 31, СБ Илиянци, Магазин 4010, БУЛСТАТ 040444027

“ЗЗП”– Закон за защита на потребителите.

“ЗЗЛД” – Закон за защита на личните данни.

“САЙТ” – уебсайтът находящ се на www.elektronikabg.com

“ОНЛАЙН МАГАЗИН” – виртуалният магазин находящ се на www.elektronikabg.com предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.

“ПОЛЗВАТЕЛ” –лице ползващо функционалностите на сайта.

“ПОТРЕБИТЕЛ” – потребител по смисъла на ЗЗП.

“ЛИЧНИ ДАННИ” - лични данни по смисъла на ЗЗЛД.

“ОБЩИ УСЛОВИЯ” - настоящите общи условия, които Вие изрично се съгласявате да спазвате, като посещавате или пазарувате в сайта.

 

 

Регистрация

 

Процедурата по регистриране на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията не е задължителна, но е препоръчителна. За пазаруване чрез онлайн магазина можете да поръчате по телефона, като "гост" без регистрация или като регистриран потребител. За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационната форма, в която да предоставите следната информация:

- За физически лица – име, фамилия, телефон, адрес и e-mail;

С въвеждането на каквато и да е информация на този Уеб сайт Вие потвърждавате, че:

(1) имате 18 годишна възраст;

(2) използвате своята действителна самоличност;

(3) сте поредоставили вярна, точна, актуална и пълна информация;

(4) ще поддържате и своевременно актуализирате информацията, която сте предоставили, за да я запазите вярна, точна и пълна;

 

Прекратяване на достъпа

 

Вие се съгласявате, че по свое усмотрение и без предварително да Ви предупреждаваме, можем да спрем достъпа Ви до сайта или Вашия профил, по някаква причина, включително и не само:

1) При опити да получите неоторизиран достъп до Сайта или съдействате на някой друг да го направи;

2) При опити да се преодолеят приложенията за софтуерна сигурност, които ограничават използването на Сайта и регулират съдържанието на него;

3) При нарушение на тези Общи условия за ползване или приложимото право;

4) При отказ за заплащане на поръчките;

5) При нарушаване на авторското право или търговската марка;

6) При неочаквани оперативни затруднения;

7) По молба на правоприлагащи или други правителствени органи;

Вие се съгласявате, че „Ф-Х-БРАДЕР” няма да носи отговорност пред Вас или трета страна за прекратяване на достъпа Ви до Сайта.

 

Авторско право

 

Цялото съдържание на този сайт, включително текст, графики, лога, потребителски интерфейси, бутони, снимки, видео клипове, данни и софтуер (т.е. Съдържанието), е собственост на „Ф-Х-БРАДЕР”.

Събирането, обработката и сглобяването на цялото съдържание на Сайта е собственост на „Ф-Х-БРАДЕР”.

Цялостният софтуер, използван в този Сайт е собственост на „Ф-Х-БРАДЕР” или доставчиците на софтуер.

Сайтът и цялото негово съдържание са материали с авторски права, защитени от Българското и международно право за интелектуална собственост.

 

Поръчки

 

Поръчки могат да се правят по телефона, като "гост" и от регистрирани потребители приели общите условия. За да направите поръчка е необходимо да влезете в своя Профил и изберете желаните продукти в количката.

 

Цени и начин на плащане

 

Всички обявени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. „Дружеството” си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представените в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка.

За информация относно цените за доставка, моля проверете страницата „Доставки”.

Сумата дължима за поръчаните продуктите и разходите за доставка може да бъде платена:

1) С наложен платеж - заплащате общата сума на поръчаните от вас продукти и сумата за доставка.

 

Договор

 

Договорът за продажба от разстояние между „Ф-Х-БРАДЕР” и ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Ф-Х-БРАДЕР.

 

Приемане на поръчка

 

Позиционирайки продукти на нашия Сайт, ние правим оферта за продажба на продуктите ни само на клиенти, които имат законовото право да ги придобият.

Процесът на поръчка протича в 2 фази:

I. Регистриране на потребител/ обаждане по телефона/ поръчка като "гост":

1. Новите потребители трябва да се регистрират на Сайта, като попълнят формата за регистриране, в която се въвежда информацията, необходима за изпълнение на поръчката (електронна поща, име, фамилия, телефон, адрес на доставка) и да заявят съгласие с настоящите „Общи Условия”;

2. Съществуващите потребители влизат в профила си:

II. Поръчване

1. След като влезете във магазина, избирате продукт от продуктовото портфолио. Под снимката на избраният от Вас артикул има бутон „Добави в количка”.

2. В своята "Количка" Вие определяте вида и количеството на стоката и потвърждавате поръчката (чрез натискане на бутон „Поръчка”);

При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката, същата се счита за невалидна и за нас не възниква задължение за нейното изпълнение.

 

Доставка на поръчана стока. Срок на доставка.

 

В момента, в който направиш своята поръчка, ние ти потвърждаваме по e-mail детайлите по нея. Щом стигнем до нейното изпълнение, ще ти се обадим за потвърждение и в срок от 24 часа (важи само за работни дни).

Стандартното време за доставка е до 24 часа, които включват поръчката, потвърждението по телефон и доставка до твоя адрес в рамките на Република България.

Доставката се заплаща. Стойността на доставката за пратки с адрес в София (до Околовръстното) е на стойност 3.50 лв. за един килограм (без 2.4% за наложен платеж), а за всички останали градове в България е 7.80лв. за един килограм (без 2.4% за наложен платеж). За поръчки по-тежки от 1 кг. сумата е според тарифата на транспортната компания, която изберете при финализиране на поръчката - изчислява се автоматично.

 

Връщане на закупена стока

 

Политиката на „Ф-Х-БРАДЕР” е изцяло ориентирана да защитава Вашите интереси. Ето защо ние Ви предоставяме възможност за лесно и удобно връщане на закупената от Вас стока в няколко стъпки.

Моля прочетете внимателно условията, които важат за връщане на стоката. Ако желаете допълнителна информация не се притеснявайте да ни потърсите на тел: 02/ 91 77-673 Преди да попълните формуляра за връщане на закупена стока, се уверете, че сте прочели условията, намиращи се по-долу.

 

Условия

 

Ако закупената стока, поръчана от интернет сайта, не отговаря на Вашите очаквания, ние Ви даваме възможност да я върнете до 7 работни дни от датата на доставка (съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите) при следните условия:

- стоката да е с оригинална, неразпечатана и ненарушена опаковка и има търговски вид;

- да е придружена от приложената гаранционна карта и съпътстващите я документи;

- да няма механични дефекти;

При установен дефект, можете до 14 работни дни от датата на доставка да заявите връщането на стоката, като elektronikabg ще Ви възстанови заплатената сума, като:

A. Стойността на върнатата стока, може да се ползва като кредит за бъдещи покупки; Или ако желаете:

 * Стойността на върнатата стока ще Ви бъде възстановена на посочена от Вас сметка в 30 дневен срок от датата, на която сте упражнили правото си да се откажете от стоката;

„Ф-Х-БРАДЕР” си запазва правото да откаже връщане на стоката в случаи, в които не са на лице условията за връщане.

 

 

Как да върнете стока?

За да упражните правото си да върнете закупена стока, моля следвайте следната процедура:

- Уведомете ни за намерението си по телефон, или електронна поща;

- Попълнете онлайн Формуляра за връщане на закупена стока (намиращ се в Потребителския профил) като уточните дали желаете да върнете стоката, тя да бъде ремонтирана (ако е в гаранция) или заменена с друг артикул. Приложете го към пратката. Стоката трябва да няма механични дефекти и да е с оригинална, неразпечатана и ненарушена опаковка и да има търговски вид;

- Моля приложете доказателство за покупката (касов бон, фактура);

-При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането

- Опаковайте артикула заедно със съпътстващата го гаранционна карта, Формуляра за връщане на стока и доказателството за покупка и го изпратете на адрес:

„Ф-Х-БРАДЕР
Бул. Рожен № 31, СБ Илиянци, Магазин 4010
София 1220

Ако в процеса на връщане на стока възникнат някакви въпроси, не се колебайте да се свържете с нас:

 

Моля, прочетете следните положения:

 

- Отнема между 1 и 3 работни дни за обработка на запитването Ви за връщане на стока. Запазваме си правото да считаме върнатите стоки втора употреба, ако някой от артикулите не са върнати в своята цялост или в състояние, което не може да се определи като „ново”, или ако стоката е върната след изтичане на срока от 7 дни от получаване на пратката.

- Върнатите артикули трябва да ни бъдат изпратени чрез регистриран и сигурен начин на превоз. Разходите по връщане на стоката са за сметка на клиента, с изключение на случаите, в които е установен дефект или Ви е доставен по грешка.

- Клиентът носи отговорност за нанесана щета или загуба на върнатата стока при транспортирането.

- Клиентът носи отговорност да защити информацията и/или софтуера си преди да ни изпрати стоките за инспекция и да ги възстанови, след като ремонтът приключи.

- Ще бъде извършена техническа оценка преди да се осъществи замяна или възстановяване на сумата.

Ако Вашият артикул е с изтекла гаранция и желаете да Ви съдействаме при намирането на надеждни сервизи, не се колебайте да се свържете с нас.

 

Рекламации

 

При получаване на пратката Потребителят трябва да провери съдържанието й в момента на получаването и в присъствието на куриера, като в случай, че установи увреждане съдържанието на пратката се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра, който се подписва от Потребителя и куриера.

Потребител, поръчал продукт чрез www.elektronikabg.com и получил същия с куриер, или друг вид транспорт, има право да откаже получаването на поръчката или на част от нея, след като тя вече му е доставена, само в един от следните случаи:

- При транспортирането продуктът или неговата опаковка са повредени;

- Не е спазен предварително уговореният срок за доставка;

- Доставеният продукт явно не съответства на поръчания от клиента; В този случай продуктът се подменя в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламация от потребителя или се възстановява платената сума, ако продуктът вече не е наличен.

- Цената не съответства на първоначално оферираната;

 

Защита на личните данни

 

Ние събираме два вида информация във връзка с потребителите на нашата уеб страница:

 • Лични данни
 • Собствено и фамилно име
 • Контакти на потребителя за обратна връзка (адрес, телефон и електронна поща)

Ние използваме Личните данни за да Ви предоставим продукти и услуги, както и да се справим с възникнал проблем, да Ви помогнем да извършите транзакция или поръчка, да Ви предоставим поддръжка, да Ви държим в течение относно нови продукти или услуги;

- Данни, които не са лични

- Демографска информация като предпочитания и интереси

Ние използваме Данните, които не са лични за да Ви предоставяме персонализирани промоционални оферти, да избираме съдържание подходящо за вас, да подобряваме непрекъснато нашето продуктово портфолио и услуги;

Използването на Вашите лични данни за изпращане на промоциите и специалните оферти на Ф-Х-БРАДЕР, става единствено с Вашето съгласие, като сложите отметка в полето „Моля, абонирай ме за бюлетина” при регистрация в сайта.

 

Други

 

 

За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

"Ф-Х-БРАДЕР" ООД не разпространява информация за организирани от дружеството

Промоции, игри, томболи и мероприятия по телефона или чрез посещения по домовете. Лицата, които разпространяват от името на Ф-Х-БРАДЕР информация по посочения начин са недоброжелатели.

 

Нашият адрес и начини за обратна връзка:

 

„Ф-Х-БРАДЕРООД
Бул. Рожен № 31, СБ Илиянци, Магазин 4010
София 1220

 

При получаване на пратката Потребителят трябва да провери съдържанието й в момента на получаването и в присъствието на куриера, като в случай, че установи увреждане съдържанието на пратката се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра, който се подписва от Потребителя и куриера.

 

 

СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Вие потвърждавате , ЧЕ се съгласявате, Вашите лични данни да бъдат използвани за кредитни проверки, електронно или ръчно във връзка с искания от Вас потребителски кредит, а също и при евентуално предоставяне на такива услуги от трети лица и след сключването на договор между тях и Уникредит Кънсюмър Файненсинг ЕАД (наричано по нататък „УКФ“) и давате доброволно съгласието си Вашите лични данни да бъдат включени в база данни и да бъдат използвани за или във връзка с анализ на задълженията Ви, събиране на вземания, предотвратяване на изпиране на пари и измами, а също и управление на кредита Ви. Съгласието, потвърдено по телефона, е с цел да позволи на УКФ ЕАД да проверява Вашата кредитоспособност и да удостовери Вашите лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни като получава справки от регистри на трети страни - частни и държавни Администратори на лични данни, намиращи се в страната и извън нея, като Централния Кредитен Регистър на БНБ, Кредитното бюро на Експирън, Национална Агенция по Приходите, Националния Осигурителен Институт и др., в това число данни за плащаните от Вас социални осигуровки, данни за трудовите Ви договори и социално осигурителния Ви доход, като тези данни да бъдат обработвани съобразно раздел 1, точка 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни. Съгласието е с цел да позволи също така на всеки от горепосочените Администратори на лични данни да използва личните Ви данни за подготвянето и предоставянето на упоменатите справки/доклади. Съгласявате се и изрично упълномощавате УКФ ЕАД да предоставя за целите на оценяване на кредитния риск Вашите лични и кредитни данни,в това число история по плащанията за всички открити и закрити кредитни сметки на Ваше име при Уникредит Булбанк АД, при спазване на чл. 2, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗЗЛД на следните категории лица на територията на Република България и извън нея: други кредитни институции и финансови институции, или алтернативно: други доставчици на услуги по предоставяне на данни от база данни. Наред с това, разбирате, че имате право на достъп до лични те Ви данни, съхранявани от трети страни - Администратори на лични данни, и имате право да поискате промяна и актуализиране на личните Ви данни, съгласно условията на Глава Пета от Закона за защита на личните данни. Настоящото съглас ие предоставяте в резултат на свободната Ви воля, като сте наясно, че то се урежда от Закона за защита на личните данни и по точно от чл. 4, ал. 1, т. 2, чл. 19 и чл.36а и 36б на същия закон, и сте уведомен, че имате право да откажете да предоставите настоящото си съгласие, в който случай исканет о Ви за предоставяне на желаната от Вас услуга може да не бъде изпълнено.
С настоящото давате своето изрично Съгласие за обработване на личните Ви данни, до които „УКФ“ ЕАД е получило достъп във връзк а с предварителна проверка от страна на УКФ в Централния кредитен регистър на БНБ, свързана с взимането на решение за отпускане на стоков кредит или паричен заем, поискано с днешна дата.
Потвърждавате, че сте запознат/а с факта, че УКФ, както и всеки друг кредитор (както настоящ, така и бъдещ) има законно право и интерес от достъпа до кредитните регистри, за да защити своите интереси, интересите на своите органи на управление и съдружници/акционери, както и с цел обезпечаване на правомерността на своята дейност, съобразно изискванията на закона.
„УКФ“ ЕАД може да поиска и допълнителна информация, включително, но не само препоръки от банки и други кредитни или финансови институции, да проучи Вашето кредитно минало и настояща кредитоспособност във всички публични и частни бази данни, включително, но не само, базите данни на
кредитни бюра, държавни органи и банки на територията на България и чужбина, както и базите данни на дъщерните дружества на Банковата група на „УниКредит“, администратори на лични данни. (наричани по-нататък „администратори“) В тази връзка „УКФ има право да разкрива на администраторите, личните Ви данни, предоставени на УКФ с настоящото Съгласие.
Давате своето изрично Съгласие резултатите от проверката, събрани от администраторите за целите на договора да се съхраняват на електронни носители и на хартия в кредитното Ви досие.
Предоставяте правото на УКФ да проверява всички данни, предоставени от Вас, чрез независими източници, като доброволно давате своето изрично съгласие УКФ да използва данните за осъществяване на проверки на кредитоспособността Ви, преди предоставянето на каквито и да било услуги или продукти, както и във всеки момент от съществуването на евентуалните договорни правоотношения между Вас и УКФ.
Уведомен сте за правото Ви на достъп до личното Ви досие, съхранявано от УКФ. Адресът на „УКФ“ ЕАД за получаване на достъп до личните Ви данни е гр. София, ул. „Осогово“ № 38-40, ет. 5, гр. София 1303, РБългария. На същия адрес може да се получи информация и за адресите на администраторите на лични данни, които са получили достъп до предоставените от Вас лични данни.
В случай че сте регистриран като Едноличен търговец или Управляващ собственик на Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) и във връзка с подготовка за сключване на Договор за предоставяне за отпускане на стоков кредит или паричен заем с Уникредит Кънсюмър Файненсинг ЕАД, давате изричното си съгласие за следното: УКФ ЕАД да изисква от Националния осигурителен институт /НОИ/, включително и чрез информационната му система, както и да получава