Какво знаете за соларните панели?

Какво знаете за соларните панели?

Соларните панели са екологични източници на енергия. Известни са още като фотоволтаични системи. Те превръщат енергията на слънцето в електрическа. Поради обстоятелството, че слънцето ни осветява през по-голямата част от денонощието, ние бихме могли да използваме фотоните му, събирайки енергията му, стига да разполагаме с достатъчно на брой соларни панели, за да захранваме уредите у дома си - електрически крушки, монитори, телевизори, хладилници и всякаква електроника.

Бидейки екологичен метод за снабдяване с енергия, соларният панел щади природата. Преди години имаше съмнения по отношение на ефективността им, ала в наши дни те отпаднаха.  Слънчевите енергийни източници, а именно слънчевите панели и подобните тях фотоволтаични системи, са бъдещето!

А бъдещето е ДНЕС! Поне за онези сред нас, които са разумни и напредничави, които знаят в какво и по колко да инвестират.

За превръщане на слънчевите лъчи в ток се използват силициеви p-n диоди, осъщестяващи електронни преходи на частиците.

Първото поколение диоди беше еднослойно,  от силиций. Но във второто поколение фотоелементите разчитат на p-n диоди с много на брой слоеве.

С напредването на науката се откриват все повече материали с висока проводимост, които се използват за разработка на соларни системи. Сред тях са графенът, който е производен на въглерода и е свръхпроводник, изключително лек и здрав е. Със сигурност ще бъде използван в близко бъдеще за разработка на слънчеви колектори.

Соларните панели от трето поколение разполагат с полимерни, фотоелектрохимични или други батерии, служещи като акумулатори, в които се “записва” конвертираната енергия.

Приложение на слънчевите батерии

Те са многобройни. Напоследък се вграждат във все повече високотехнологични устройства, например лаптопи, таблети, смартфони, клавиатури и прочие. Подходящи са за региони, където не може да се прекара електрическа мрежа, а все пак е необходим ток на обитателите.

Слънчевите панели обичайно се свързват към покривите на сградите. Бихте могли да ги свържете към своята електрическа мрежа с помощта на инвертор.