Защита на личните данни

Ф-Х-Брадер ООД декларира, че всички лични данни, които събира и съхранява в процеса на ползване на сайта и услугите му, се считат за строго поверителни и за тях се спазват всички приложими законови разпоредби в областта на защитата на личните данни.
Основни понятия:
"Лични данни" – това е всяка информация, която се отнася до вас – посетителя/ползвателя на нашия уебсайт и която самостоятелно или в съчетание с друга информация може да ни помогне да установим вашата самоличност или да свържем вашето потребителско поведение с точно определно устройство, от което достъпвате уебсайта ни.
"Субект на личните данни" – това сте вие, посетителят на нашия сайт.
"Обработване на лични данни" – това е всяко действие, което извършваме или можем да извършим с вашите лични данни, включително, но не само, тяхното събиране, анализ или унищожаване.
"Администратор на лични данни" – по отношение на нашия уебсайт това сме ние, Ф-Х-Брадер ООД.
"Обработващ лични данни" – това е трето лице, което обработва ваши лични данни по наше възлагане, при което Ф-Х-Брадер ООД стриктно е определил целта на обработката. Такъв обработващ може да бъде например куриерската фирма , която отговаря за транспортната услуга при доставка на поръчан продукт.
"Бисквитка" е малък по обем текст или данни, които се подават на устройството (компютъра, лаптопа, таблета, телефона) за съхранение и могат да бъдат поискани обратно от подателя. Функцията на бисквитката може да е най-разнообразна: от поддържането ви в състояние "логнат", докато попълвате определена регистрационна форма, през запаметяване на езиковите ви предпочитания за разглеждане на нашия уебсайт, до проследяване на вашето поведение при сърфиране в интернет, понякога за продължителен период от време и независимо от използваното устройство: в последния случай, както и във всички други подобни случаи, такава бисквитка не може да бъде използвана без вашето предварително съгласие за това на база на получена подробна информация.

Ние зачитаме Вашите лични данни. Искаме да Ви информираме как ползваме Вашите лични данни и как тази информация се ползва. Това изявление е достъпно от нашата начална страница и от най-отдолу на всяка страница на този сайт.

Можете да се запознаете подробно с личните данни, които събираме, начините на съхранение, на кого и при какви обстоятелства предоставяме личните Ви данни.

Ние събираме, съхраняваме и използваме следната информация:
- Име и фамилия
- Телефонен номер за връзка
- Имейл адрес
- Адрес за извършване на доставка
- Адрес за фактуриране (ако е различен от адреса за доставка)
- Данни за юридическо лице (когато клиентът желае да получи фактура на фирма)
- ЕГН на физическо лице,постоянен адрес , номер на лична карта и всяка друга необходима за банката информация ,  ако лицето кандидатства за закупуване продукт на лизинг с УниКредит

С какви цели обработваме личните данни, които събираме
-За обработка на направени от Вас поръчки на продукти от нашия онлайн магазин , на правно основание - изпълнение на договора за продажба от разстояние, който всеки клиент сключва при финализиране на поръчката си на нашия уебсайт. Данни могат да бъдат използвани и за изпълнение на правни задължение, като например при счетоводни документи.
-За обслужване на клиенти и отстраняване/коригиране на възможни грешки при изпълнение на договора за продажба от разстояние. Личните данни се обработват на основание изпълнението на сключения договор за продажба от разстояние.
-За комуникация с клиентите относно: потвърждаване на направената поръчка; да окажем съдействие със завършване на поръчка; за информация относно актуалния статус на поръчка; за рекламация; за актуалния статус на вашия профил на сайта. Комуникацията става, чрез свързване по телефон или имейл.
-За уведомяване за наличност на продукти - ако пожелаете да бъдете информирани за бъдещи наличности на продукти, вашите данни ще бъдат обработени на основание вашето желание и съгласие.
-За целите на защитата и безопасността можем да обработваме данните поради законен интерес, който се състои в осигуряване на защита и безопасност на нашите системи и нашите клиенти, за откриване и предотвратяване на измами, разрешаване на спорове и прилагане на нашите споразумения на основание законен интерес.
-За целите на маркетингова комуникация, свързана с продукти, предложения и остъпки. Абонаментът за информационния бюлетин е напълно доброволен и може да бъде приет или отменен по всяко време, чрез заявяване на подобно желание при свързване с екипа ни или администратора за защита на личните данни.
-Ние събираме и използваме лична информация, за да разберем Вашите нужди и интереси и да Ви обслужваме по-добре. В допълнение към информацията, която Вие ни предоставите, ние може така също да събираме информация по време на Вашето посещение на нашия сайт чрез инструменти за автоматично събиране на информация, които включват бисквитки, връзки, страници и други често ползвани инструменти за събиране на информация.
На кой и при какви обстоятелства предоставяме вашите лични данни
Личните данни на клиентите се предоставят на трети страни за извършването на куриерска доставка във връзка с изпълнение на сключения договор за продажба от разстояние. Страните, на които могат да бъдат предоставени вашите лични данни са следните:
- На компании, извършващи куриерски услуги, на основание изпълнение на сключения договор за продажба от разстояние.
- На банкови институции, с цел обработка на плащания свързани с вашата поръчка и слючения договор за продажба от разстояние.
- На законни представители, съдилища, с цел сключване на договори или събиране на задължения.
- На държавни институции, при необходимост и според установения законов ред за това.

Ф-Х-БРАДЕР ООД, не носи отговорност за обработката на данните в рамките на законния интерес на третите страни, на които се предоставят. Обработката на данните от страна на трети страни се извършва според политиката за обработка на лични данни на съответната страна.

Процедурата по регистриране на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията не е задължителна, но е препоръчителна. За пазаруване чрез онлайн магазина можете да поръчате по телефона, като "гост" без регистрация или като регистриран потребител. При регистрация , Вие създавате свой собствен профил, защитен с избрана от Вас парола, и извършвате всички покупки чрез него. Всеки регистриран потребител има възможност чрез своя профил да следи своята история на поръчките, както и да добавя, променя и/или изтрива свои лични данни.

Съхранение на  личните данни

Всички лични данни, тяхното съхранение, обработка, както и цялата комуникация между потребителите, устройствата им и ELEKTRONIKABG.COM се извършва постреством 256-битова, криптирана SSL връзка. Фирма Ф-Х-БРАДЕР ООД поддържа технически и организационни мерки, които предпазват вашите лични данни от промени, разпространение, загуба, унищожение и нерегламентиран достъп.

Всички потребителски профили на ELEKTRONIKABG.COM могат да бъдат достъпни единствено чрез вашите данни за достъп - имей адрес и лична парола за достъп, която сте избрали. Лична отговорност на всеки потребител е да съхранява внимателно и отговорно своите данни за достъп, както и да използва бутона за “изход” от личния му профил, когато прекратява използването на сайта. ELEKTRONIKABG.COM не може и няма да носи отговорност за извършени злоупотреби с използвани лични пароли и профили, освен ако те не са пряко причинени от ELEKTRONIKABG.COM
При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на своите легитимни интереси - изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

ELEKTRONIKABG.COM съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина.

ELEKTRONIKABG.COM съхранява вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазин. След заличаване на профила ви, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

 Права на субектите, предоставящи данни

Всички субекти, чиито данни се обработват отстрана на Ф-Х-БРАДЕР ООД имат следните права:
-право да поискате безплатна информация за обработката на личните ви данни
-право да поискате обяснение на обработката на личните ви данни, можете да изискате корекция, допълнение, заличаване или блокиране на личните ви данни
-право да се свържете с длъжностното лице по защитата на личните данни или с Комисията за защита на личните данни
-право да се откажете от съгласието си да обработваме вашите лични данни, като в тази ситуация вашите лични данни ще бъдат заличени или заменени с анонимни. Това, обаче, не се отнася за лични данни, необходими за изпълнение на законови задължения или защита на собствените законови интереси на Ф-Х-БРАДЕР ООД . Заличаването на личните данни ще настъпи и в случай, че те не са необходими за поставената цел или съхраняването на вашите данни е недопустимо с други основания, предвидени в закона.

Възползването от тези права става чрез връзка с длъжностното лице по защитата на личните данни на ELEKTRONIKABG.COM, на имейл адрес fhbrother@yahoo.com, като в имейл трябва да напишете вашите имена; имейл адрес (използван в електронния магазин); данни за обратна връзка; и в свободен текст да напишете правото/правата, които желаете да упражните спрямо личните ви данни.

Отговорният служител на Ф-Х-БРАДЕР ООД  по защита на личните данни е господин Хайдар Хамуд, с когото можете да се свържете при неясноти, свързани с прилагането на тази политика или упражняването на вашите права на E-mail:  fhbrother@yahoo.com и/или на телефон 0888330680.

 

СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Вие потвърждавате , ЧЕ се съгласявате, Вашите лични данни да бъдат използвани за кредитни проверки, електронно или ръчно във връзка с искания от Вас потребителски кредит, а също и при евентуално предоставяне на такива услуги от трети лица и след сключването на договор между тях и Уникредит Кънсюмър Файненсинг ЕАД (наричано по нататък „УКФ“) и давате доброволно съгласието си Вашите лични данни да бъдат включени в база данни и да бъдат използвани за или във връзка с анализ на задълженията Ви, събиране на вземания, предотвратяване на изпиране на пари и измами, а също и управление на кредита Ви. Съгласието, потвърдено по телефона, е с цел да позволи на УКФ ЕАД да проверява Вашата кредитоспособност и да удостовери Вашите лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни като получава справки от регистри на трети страни - частни и държавни Администратори на лични данни, намиращи се в страната и извън нея, като Централния Кредитен Регистър на БНБ, Кредитното бюро на Експирън, Национална Агенция по Приходите, Националния Осигурителен Институт и др., в това число данни за плащаните от Вас социални осигуровки, данни за трудовите Ви договори и социално осигурителния Ви доход, като тези данни да бъдат обработвани съобразно раздел 1, точка 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни. Съгласието е с цел да позволи също така на всеки от горепосочените Администратори на лични данни да използва личните Ви данни за подготвянето и предоставянето на упоменатите справки/доклади. Съгласявате се и изрично упълномощавате УКФ ЕАД да предоставя за целите на оценяване на кредитния риск Вашите лични и кредитни данни,в това число история по плащанията за всички открити и закрити кредитни сметки на Ваше име при Уникредит Булбанк АД, при спазване на чл. 2, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗЗЛД на следните категории лица на територията на Република България и извън нея: други кредитни институции и финансови институции, или алтернативно: други доставчици на услуги по предоставяне на данни от база данни. Наред с това, разбирате, че имате право на достъп до лични те Ви данни, съхранявани от трети страни - Администратори на лични данни, и имате право да поискате промяна и актуализиране на личните Ви данни, съгласно условията на Глава Пета от Закона за защита на личните данни. Настоящото съглас ие предоставяте в резултат на свободната Ви воля, като сте наясно, че то се урежда от Закона за защита на личните данни и по точно от чл. 4, ал. 1, т. 2, чл. 19 и чл.36а и 36б на същия закон, и сте уведомен, че имате право да откажете да предоставите настоящото си съгласие, в който случай исканет о Ви за предоставяне на желаната от Вас услуга може да не бъде изпълнено.
С настоящото давате своето изрично Съгласие за обработване на личните Ви данни, до които „УКФ“ ЕАД е получило достъп във връзк а с предварителна проверка от страна на УКФ в Централния кредитен регистър на БНБ, свързана с взимането на решение за отпускане на стоков кредит или паричен заем, поискано с днешна дата.
Потвърждавате, че сте запознат/а с факта, че УКФ, както и всеки друг кредитор (както настоящ, така и бъдещ) има законно право и интерес от достъпа до кредитните регистри, за да защити своите интереси, интересите на своите органи на управление и съдружници/акционери, както и с цел обезпечаване на правомерността на своята дейност, съобразно изискванията на закона.
„УКФ“ ЕАД може да поиска и допълнителна информация, включително, но не само препоръки от банки и други кредитни или финансови институции, да проучи Вашето кредитно минало и настояща кредитоспособност във всички публични и частни бази данни, включително, но не само, базите данни на
кредитни бюра, държавни органи и банки на територията на България и чужбина, както и базите данни на дъщерните дружества на Банковата група на „УниКредит“, администратори на лични данни. (наричани по-нататък „администратори“) В тази връзка „УКФ има право да разкрива на администраторите, личните Ви данни, предоставени на УКФ с настоящото Съгласие.
Давате своето изрично Съгласие резултатите от проверката, събрани от администраторите за целите на договора да се съхраняват на електронни носители и на хартия в кредитното Ви досие.
Предоставяте правото на УКФ да проверява всички данни, предоставени от Вас, чрез независими източници, като доброволно давате своето изрично съгласие УКФ да използва данните за осъществяване на проверки на кредитоспособността Ви, преди предоставянето на каквито и да било услуги или продукти, както и във всеки момент от съществуването на евентуалните договорни правоотношения между Вас и УКФ.
Уведомен сте за правото Ви на достъп до личното Ви досие, съхранявано от УКФ. Адресът на „УКФ“ ЕАД за получаване на достъп до личните Ви данни е гр. София, ул. „Осогово“ № 38-40, ет. 5, гр. София 1303, РБългария. На същия адрес може да се получи информация и за адресите на администраторите на лични данни, които са получили достъп до предоставените от Вас лични данни.
В случай че сте регистриран като Едноличен търговец или Управляващ собственик на Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) и във връзка с подготовка за сключване на Договор за предоставяне за отпускане на стоков кредит или паричен заем с Уникредит Кънсюмър Файненсинг ЕАД, давате изричното си съгласие за следното: УКФ ЕАД да изисква от Националния осигурителен институт /НОИ/, включително и чрез информационната му система, както и да получава, лично или чрез други юридически лица, наличните данни за: доходи и направените осигурителни плащания, извършени от дружеството, на което сте едноличен собственик, както и другите данни, които съставляват търговска тайна или лични данни по с мисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), като упълномощавате УКФ ЕАД да използва събраната по този начин информация за целите на кредитната Ви оценка, във връзка с отпускане на Ваше име на целеви стоков кредит/паричен заем и/или допълнителен паричен заем като физическо лице при спазване на законодателството, свързано със защита на личните данни и всяка друга защитена информация; начислен осигурителен доход за наетите на трудов договор и осигурявани от дружеството Ви лица, размер на направени вноски по фондове и др. данни, които биха могли да представ ляват производствена или търговска тайна.